List Brunona Schulza w języku francuskim do Elio Ganzerlo z 3 sierpnia 1938 roku

  • List Brunona Schulza w języku francuskim do Elio Ganzerlo z 3 sierpnia 1938_1
  • List Brunona Schulza w języku francuskim do Elio Ganzerlo z 3 sierpnia 1938_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, dar Adama Sandauera z 2009 roku; inw. 5909, k. 7.

Rękopis listu Brunona Schulza w języku francuskim do Elio Ganzerlo z 3 sierpnia 1938 roku.

Karta paryskiej poczty pneumatycznej, zawierająca z jednej strony rękopis ołówkiem, z drugiej – nadruk w języku francuskim, liczne dopiski pracowników poczty związane z niemożnością doręczenia listu adresatowi i odesłaniem go do nadawcy, a także adres odbiorcy: „Mr Elio Ganzerlo / 7 me Danon / 7, rued’Annou / Paris V”, adres nadawcy: „Bruno Schulz / l’hoteld’Orient / 43, l’AbbéGregoire / Paris VI”, datę stempla: „Paryż, 3 VIII 1938”. Format 15,8×12,8 cm.