Organizatorzy Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie