Organizatorzy Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie

List Brunona Schulza do organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie z 24 września 1937 roku