List Brunona Schulza do Kazimierza Truchanowskiego z 4 marca 1936 roku

Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 33–34; zakup w 1994 roku od Bożeny Truchanowskiej, inw. 4482.

Rękopis listu Brunona Schulza do Kazimierza Truchanowskiego z 4 marca 1936 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej. Format 22,2×14,2 cm. Wyraźny ślad zgięcia na pół do formatu zachowanej koperty (12,3×15,5 cm).