List Brunona Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940 roku

  • List Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940_1
  • List Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940_2
  • List Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940_3
  • List Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940_4
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 10–11; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany ołówkiem na stronie pierwszej. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 21,2×15,8 cm. Zachowała się również koperta o wymiarach 14,9×8,5 cm, wykonana z papieru pakunkowego.