List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 25 marca 1935 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 25 marca 1935 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie dane odbiorcy: „Wielmożny Pan / Zenon Waśniewski / Chełm – Lubelski / Reformacka 15 B”, a także stempel pocztowy: „Drohobycz / 23 III 35 18 / […]”. Po lewej stronie ołówkowy dopisek cudzą ręką: „otrzym. 27 III 35”. Format 10,4×14,8 cm.