List Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z 28 maja 1941 roku

  • List Schulza do Mariana Jachimowicza z 28 maja 1941
  • List Schulza do Mariana Jachimowicza z 28 maja 1941_2
  • List Schulza do Mariana Jachimowicza z 28 maja 1941_3
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 7–8; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z 28 maja 1941 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany ołówkiem na stronach pierwszej i czwartej. Wyraźny ślad złożenia na pół. Format 17,6×11,2 cm.