List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 3 sierpnia 1935 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 3 sierpnia 1935 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie adres nadawcy: „Bruno Schulz / Zakopane / Pensj. «Pani»”, adres odbiorcy: „Wielmożny Pan / Zenon Waśniewski / Sądowa Wisznia / obok Poczty”, a także stempel pocztowy: „Święto gór / Zakopane / 4 VIII 35 […]”. Format 10,4×14,8 cm.