List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 kwietnia 1938 roku

  • List Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 kwietnia 1938_1
  • List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 kwietnia 1938_2
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 kwietnia 1938 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej. Wyraźny ślad złożenia na pół. Format 21,5×14,2 cm.