List Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii Brezów z 13 listopada 1934 roku

Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 15883, s. 43–44.

Rękopis listu Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii Brezów z 13 listopada 1934 roku.

Kartka pocztowa z jasnokremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie adres odbiorcy: „Wielmożny Pan / Tadeusz Breza / per «Kurier Poranny» / Warszawa / Marszałkowska 148”, a także stempel pocztowy: „Drohobycz / 13 XI 34 […]”. Po lewej stronie dane nadawcy: „Bruno Schulz, Drohobycz / Florjańska 10”. Format 10,5×17,3 cm.