List Brunona Schulza do Rudolfa Ottenbreita z 18 grudnia 1934 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Rudolfa Ottenbreita z 18 grudnia 1934 roku.

Arkusz jasnokremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i drugiej. Format 26,5×21 cm. Wyraźny ślad dwukrotnego złożenia.