List Brunona Schulza do Anny Płockier z 7 października 1940 roku

  • List Schulza do Anny Płockier z 7 października 1940_1
  • List Schulza do Anny Płockier z 7 października 1940_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie,sygn. 1942, k. 16; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 7 października 1940 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana na jednej stronie czarnym atramentem, pod tekstem znajduje się dopisek Artura Rzeczycy. Na drugiej stronie, zapisanej fioletowym atramentem, znajdują się dane adresatki: „Борислав / Щорса 30 / АннаПлоцкер”, a także dane nadawcy: „Трускавец, Сапат. 2. /ШульцБруно”. Format 10,2×14,3 cm.