List Brunona Schulza do Romany Halpern z około połowy lutego 1938 roku

  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z około połowy lutego 1938 _1
  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z około połowy lutego 1938 _2
  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z około połowy lutego 1938_3
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1943, k. 37–38; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z około połowy lutego 1938 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej. Wyraźny ślad dwukrotnego złożenia. Format 22,2×14,3 cm.