List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 28 sierpnia 1934 roku

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 28 sierpnia 1934 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej i drugiej. W górnym prawym rogu pierwszej strony duża cyfra „6”, zapisana niebieską kredką. Format 20×15,1 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia wzdłuż krótszego boku.