List Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 listopada 1941 roku

  • List Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 listopada 1941 roku_1
  • List Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 listopada 1941 roku_2
  • List Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 listopada 1941 roku_3
  • List Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 listopada 1941 roku_4
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 22; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 listopada 1941 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i drugiej (k. 31–31v). Format 21,1×13,5 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia arkusza tak, by zmieścił się do zrobionej z papieru pakunkowego koperty o wymiarach 8,5×14,9 cm, na której czarnym atramentem zapisano adres odbiorcy: „WPani / Ania Płockier / Borysław / Mazepy 30” (k. 32) oraz adres nadawcy: „B. Schulz, Drohobycz Floriańska 8” (k. 32v). Na stronie recto okrągły stempel pocztowy: „Drohobycz / 19.11.41 / xxx”.