List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 czerwca 1935 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listuBrunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 czerwca 1935 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej, drugiej i trzeciej. Format 21,8×14,5 cm.