List Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z 27 listopada 1938 roku

  • List Schulza do Mariana Jachimowicza z 27 listopada 1938_1
  • List Schulza do Mariana Jachimowicza z 27 listopada 1938_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 1; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z 27 listopada 1938 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na jednej stronie (k. 1). Format 10,4×14,8 cm.