Karta pocztowa wysłana przez Brunona Schulza do redakcji „Sygnałów” z 24 listopada 1938 roku

Karta pocztowa wysłana przez Brunona Schulza do redakcji „Sygnałów” z 24 listopada 1938 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru o wymiarach 10,3×14,7 cm, zapisana czarnym atramentem na jednej stronie wzdłuż dłuższego boku (k. 22), zaadresowana ołówkiem: „JWielm. Pan / Red. Karol Kuryluk / Lwów / Hauke Bosaka 12 / Red. «Sygnałów»”, po lewej stronie: „Bruno Schulz / Drohobycz / Floriańska 8”.