List Brunona Schulza do Romany Halpern z 12 stycznia 1938 roku

  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z 12 stycznia 1938_1
  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z 12 stycznia 1938_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1943, k. 31; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z 12 stycznia 1938 roku.

Arkusz ciemnokremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej. Format 21×16,6 cm. Wyraźny ślad złożenia.