List Brunona Schulza do Arnolda Spaeta z 25 maja [?] 1936 roku

  • List Brunona Schulza do Arnolda Spaeta z 25 maja[?] 1936 roku_1
  • List Brunona Schulza do Arnolda Spaeta z 25 maja[?] 1936 roku_2
  • List Brunona Schulza do Arnolda Spaeta z 25 maja[?] 1936 roku_3
  • List Brunona Schulza do Arnolda Spaeta z 25 maja[?] 1936 roku_4
  • List Brunona Schulza do Arnolda Spaeta z 25 maja[?] 1936 roku_5
Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 13559, s. 199–204; dar doktor Krystyny Śreniowskiej.

Rękopis listu Brunona Schulza do Arnolda Spaeta z 25 maja [?] 1936 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru do korespondencji z wyraźnie widocznymi żyłkami, zapisany czarnym atramentem na pierwszej stronie. Wszyty do bloku współoprawnych dokumentów dzięki paskowi bibułki przyklejonej wzdłuż lewej krawędzi. Ślad złożenia na pół do formatu niebieskiej koperty, na której ręką Schulza wypisany został adres: „JWielmożny Pan / Profesor Arnold Spät / Lwów / Hofmana 9.”. Na trzech rozmazanych stemplach pocztowych prawdopodobnie: „Drohobycz / 25 V 36” [?]. Na odwrocie (204) znajduje się adres nadawcy: „Bruno Schulz / Drohobycz”. Format 20,9×14,2 cm.