Małgorzata Ogonowska

Urodzona w 1971 roku w Węgorzewie. Absolwentka filologii polskiej (ze specjalizacją edytorską) Uniwersytetu Gdańskiego, od 1996 redaktorka i korektorka, od 2013 również wydawczyni.

Specjalizuje się w redagowaniu humanistycznych tekstów naukowych i eseistycznych, zarówno autorów polskich, jak i tłumaczeń, oraz edycji krytycznych i źródłowych. W latach 1996–2012 stale współpracowała z wydawnictwem słowo/obraz terytoria. Współredagowała serię „Między tekstami” – podręczniki do języka polskiego dla szkół średnich. Ponadto opracowywała publikacje dla Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności i wielu innych. Od 2011 roku jako redaktorka i kierowniczka zespołu korektorów brała udział w wydaniu Encyklopedii Gdańska (2012), obecnie jest redaktorką Gedanopedii. W 2013 roku współzałożyła Wydawnictwo w Podwórku, w latach 2013–2015 była jego współwłaścicielką i redaktorką. Od 2015 roku jako współwłaścicielka i redaktorka naczelna rozwija Wydawnictwo Części Proste. Prowadziła bloki zajęć z redagowania tekstów na Uniwersytecie Gdańskim w ramach specjalizacji edytorskiej (studia licencjackie i magisterskie) oraz w zakresie środowiska pracy tłumacza dla słuchaczy Studium Podyplomowego „Translatoryka”.

Jest członkinią Pracowni Schulzowskiej. W latach 2012–2015 uczestniczyła w pracach nad edycją krytyczną dzieł zebranych Brunona Schulza, od 2015 roku bierze udział w realizacji projektu badawczego „Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza”, między innymi koordynuje działania związane z powstawaniem portalu internetowego prezentującego wyniki badań. Pracuje nad doktoratem poświęconym Schulzowi i perspektywom humanistyki cyfrowej.

OPRACOWAŁA