maj–lipiec 1938

Drohobycz. W 80 numerze „Przeglądu Podkarpacia” ukazuje się siódma część szkicu Brunona Schulza E. M. Lilien.

Schulz, który w poprzedniej części swych uwag krytycznych o Lilienie* osadził go w kontekście fin de siècle’u, tutaj uwypukla te cechy jego sztuki, które od fin de siècle’u zdecydowanie go odróżniają – zarówno in minus, jak i in plus, pozwalając mu wznieść się „nad epokę”1.
Zobacz też: publikacja pozostałych części cyklu – 31 października 1937, 14 listopada 1937, 12 grudnia 1937, 6 marca 1938, 27 marca 1938, 24 kwietnia 1938, 10 lipca 1938, a także odczyty o Lilienie – 18 grudnia 1937, 8 kwietnia 1938.
(mw) (mo)

  • 1
    Bruno Schulz, E. M. Lilien, „Przegląd Podkarpacia” 1938, nr 80, s.4. Pozostałe części ukazały się w „Przeglądzie Podkarpacia” w numerach: 1937, nr 71, s. 2; 1937, nr 72, s. 2; 1937, nr 73–74, s. 3; 1938, nr 75–76, s. 4; 1938, nr 77, s. 3;1938, nr 78–79, s. 3; 1938,nr 81–82, s. 3–4. Przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 128–140, przypisy s. 258–270.
    Na temat współpracy Schulza z „Przeglądem Podkarpacia” i okoliczności publikacji tego tekstu zob. Piotr Sitkiewicz, Ocalony przez mit. Schulz i Lilien, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 97–104.