Mirosław Wójcik

Urodzony w 1960 roku. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Historyk literatury, edytor i tłumacz.

Biograf Emila Zegadłowicza, autor pierwszej w historii polskiej literatury monografii życia i twórczości autora Zmór (Pan na Gorzeniu, Kielce 2005; również w jego opracowaniu Zmory w serii „Biblioteka Narodowa”, Wrocław 2006). Zainteresowania naukowe: historia literatury okresu dwudziestolecia międzywojennego (twórczość Emila Zegadłowicza, Jerzego i Witolda Hulewiczów, działalność teatralna Stanisławy Wysockiej) i współczesna (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego); edytorstwo; literatura i kultura żydowska. Ostatnio opublikowane książki: Lucjan Zawistowski, Pamiętnik wygnańca z roku 1863 (opracowanie; Kielce 2015); Yaffa Eliach, Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu (tłumaczenie; Warszawa 2014); Yosef Hayim Yerushalmi, ZACHOR. Żydowska historia i żydowska pamięć (tłumaczenie; Warszawa 2014); Alice Coleman Schelling, Alicja po drugiej stronie drzwi (tłumaczenie; Warszawa 2013); Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938) (Warszawa 2009); Michael Skakun, Scenariusz ocalenia (tłumaczenie; Warszawa 2009); „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935 (Kielce 2008). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, współpracuje z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, współedytor Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (edycja krytyczna pod redakcją Włodzimierza Boleckiego; Kraków); publikował na łamach między innymi „Akcentu”, „Tekstów Drugich” czy „Midrasza”. Strona www: mswojcik.thatswho.im.