po 12 maja 1936

Warszawa. Ukazuje się polska edycja powieści Proces Franza Kafki (Towarzystwo Wydawnicze „Zdrój”, Warszawa 1936) w tłumaczeniu i z posłowiem Brunona Schulza.

Posłowie to1, zamieszczone na stronach 279–284, było – w opinii ówczesnych czytelników – komentarzem tłumacza, jako że na karcie tytułowej wydawca umieścił nazwisko Schulza. W rzeczywistości powieść Kafki na język polski przełożyła Józefina Szelińska, Schulz zaś dokonał jedynie ostatecznej korekty gotowego dzieła2. (mw)

  • 1
    Zob. Bruno Schulz, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 41–42, komentarze na s. 202–203.
  • 2
    Idem, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, Gdańsk 2008, wyd. 3, s. 359.