„Sygnały” 

Miesięcznik (od 1938 dwutygodnik) społeczno-kulturalny i literacki, wydawany we Lwowie w latach 1933–1934 i 1936–1939 pod redakcją Tadeusza Hollendra, a następnie Karola Kuryluka.

Początkowo – jak wskazywał podtytuł „Sprawy społeczne. Literatura. Sztuka” – czasopismo eklektyczne o charakterze regionalnym, po 1936 roku zradykalizowało swój program, stając się zaangażowanym politycznie oficjalnym organem inteligencji lewicowej, opowiadając się przeciwko przejawom faszyzmu, rodzimym tendencjom autorytarnym, dyskryminacjom rasowym i politycznym. W tym okresie zespół pisma tworzyli oprócz wyżej wymienionych: Tadeusz Banaś, Halina Górska, Anna Kowalska, Marian Promiński. Wśród pisarzy i poetów współpracujących z czasopismem wymienić można Jerzego Borejszę, Władysława Broniewskiego, Mariana Czuchnowskiego, Leona Kruczkowskiego, Jerzego Putramenta, Brunona Schulza, Wandę Wasilewską i Emila Zegadłowicza. (mw)