19 stycznia 1936, niedziela

Warszawa. W 3 numerze „Tygodnika Ilustrowanego” ukazuje się szkic Brunona Schulza Nowa książka Kuncewiczowej.

Jest to recenzja powieści Marii Kuncewiczowej* Cudzoziemka (Warszawa 1936)1. Dziełu temu Schulz poświęcił jeszcze dwa teksty: Aneksja podświadomości. Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej oraz U wspólnej mety. Maria Kuncewiczowa i Karin Michaëlis.

Zobacz też: 2 lutego 1936. (mw)

  • 1
    Bruno Schulz, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 17–19, komentarze na s. 189–192.