17 października 1937, niedziela

Drohobycz. W 70 numerze „Przeglądu Podkarpacia” ukazuje się szkic Brunona Schulza zatytułowany Wystawa Lachowicza

Artykuł1 dotyczy ekspozycji prac drohobyckiego artysty Feliksa Lachowicza*, zatytułowanej Wystawa obrazów Feliksa Lachowicza i pamiątek miasta Drohobycza2, zorganizowanej w Drohobyczu w październiku 1937 roku przez Związek Rezerwistów3. (mw)

  • 1
    Bruno Schulz, Wystawa Lachowicza, „Przegląd Podkarpacia” 1937, nr 70, s. 2; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 126–127, przypisy s. 255–258.
  • 2
    Zob. ibidem, s. 178–179; Piotr Sitkiewicz, Feliks Lachowicz (1894–1941?). Hasło do „Słownika schulzowskiego”, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 106.
  • 3
    Zob. szczegółowy opis prac prezentowanych na tej wystawie oraz ich reprodukcje w: Drohobycz Feliksa Lachowicza, redakcja Beata Długajczyk, Olszanica 2009, s. 15–17.