25 kwietnia 1937, niedziela

Warszawa. W 18 numerze „Wiadomości Literackich” ukazuje się recenzja Brunona Schulza zatytułowana Powieść o wiejskim proboszczu

Jest to recenzja polskiego przekładu Pamiętnika wiejskiego proboszcza Georges’a Bernanosa1. Widząc w poszukiwaniach duchowych i konstatacjach bohatera kontynuację odwiecznej myśli chrześcijańskich „męczenników sumienia”, Schulz nie szczędzi słów pochwały dla kunsztu pisarskiego Bernanosa, jego „natchnienia, żarliwości i powagi” oraz oryginalności diagnozowania współczesnego życia duchowego. Pisze: „Jest to książka, której niepodobna skwitować biernym przeżyciem estetycznym. Wydaje się ona domagać czegoś więcej, głębszej i czynniejszej reakcji, bardziej całkowitej i integralnej odpowiedzi całej naszej istoty”2. (mw)

  • 1
    Georges Bernanos, Pamiętnik wiejskiego proboszcza, z upoważnienia autora przełożył Wacław Rogowicz, Warszawa 1937, 307 s. i 1 nl.
  • 2
    Bruno Schulz, Powieść o wiejskim proboszczu, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 18, s. 4; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 102–103, przypisy s. 242–243.