14 listopada 1937, niedziela

Drohobycz. W 72 numerze „Przeglądu Podkarpacia” ukazuje się druga część szkicu Brunona Schulza E.M. Lilien.

Kontynuując1 uwagi krytyczne poświęcone sztuce Efraima Mojżesza Liliena*, Schulz analizuje jego twórczość i jej zawartość ideową przez pryzmat syjonizmu.

Zobacz też: publikacja pozostałych części cyklu – 31 października 1937, 12 grudnia 1937, 6 marca 1938, 27 marca 1938, 24 kwietnia 1938, maj–lipiec 1938, 10 lipca 1938, a także odczyty o Lilienie – 18 grudnia 1937, 8 kwietnia 1938. (mw) (mo)

  • 1
    Bruno Schulz, E. M. Lilien, „Przegląd Podkarpacia” 1937, nr 72, s. 2. Część pierwsza ukazała się w „Przeglądzie Podkarpacia” z 31 października 1937 (nr 71, s. 2). Kolejne części szkicu opublikowano w „Przeglądzie Podkarpacia” w numerach: 1937,nr 73–74, s. 3; 1938, nr 75–76, s. 4; 1938, nr 77, s. 3; 1938, nr 78–79, s. 3; 1938, nr 80, s. 4; 1938,nr 81–82, s. 3–4. Przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 128–140, przypisy s. 258–270.
    Na temat współpracy Schulza z „Przeglądem Podkarpacia” i okoliczności publikacji tego tekstu zob. Piotr Sitkiewicz, Ocalony przez mit. Schulz i Lilien, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 97–104.