6 marca 1938, niedziela

Drohobycz. W podwójnym, 75 i 76 numerze „Przeglądu Podkarpacia” ukazuje się czwarta część szkicu Brunona Schulza E. M. Lilien.

Schulz, rozwijając uwagi1 dotyczące twórczości Efraima Mojżesza Liliena* i kontynuując wątek jego geniuszu, krytycznie analizuje obecność „zwycięskiej linii prawdziwego artyzmu” w jego dziele. Dostrzega ją w księdze Juda2 i jej przede wszystkim poświęca tę część rozważań. Na koniec powraca do Lieder des Ghetto3 – jako innego przykładu „monumentalnej książki”.
Zobacz też: publikacja pozostałych części cyklu – 31 października 1937, 14 listopada 1937, 12 grudnia 1937, 27 marca 1938, 24 kwietnia 1938, maj–lipiec 1938, 10 lipca 1938, a także odczyty o Lilienie – 18 grudnia 1937,  5 lutego 19388 kwietnia 19381 lipca 1938. (mw) (mo)

 • 1
  Bruno Schulz, E. M. Lilien, „Przegląd Podkarpacia” 1938, nr 75–76, s. 4. Pozostałe części szkicu ukazały się następujących numerach „Przeglądu Podkarpacia”: 1937, nr 71, s. 2; 1937,nr 72, s. 2; 1937, nr 73–74, s. 3; 1938, nr 77, s. 3; 1938, nr 78–79, s. 3; 1938, nr 80, s. 4; 1938,nr 81–82, s. 3–4. Na temat współpracy Schulza z „Przeglądem Podkarpacia” i okoliczności publikacji tego tekstu zob. Piotr Sitkiewicz, Ocalony przez mit. Schulz i Lilien, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 97–104.
  Na temat współpracy Schulza z „Przeglądem Podkarpacia” i okoliczności publikacji tego tekstu zob. Piotr Sitkiewicz, Ocalony przez mit. Schulz i Lilien, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 97–104.
 • 2
  Juda. Gesänge von Börries, Freiherrn von Münchhausen mit Buchschmuck von E. M. Lilien, Berlin [1900].
 • 3
  Lieder des Ghetto, Übertragung aus dem Jüdischen von BertholdFeiwel, mit Zeichnungen von E. M. Lilien, Berlin–Wien 1902.