marzec–kwiecień 1938 roku

Drohobycz. Bruno Schulz urządza sobie osobny pokój w domu przy ulicy Floriańskiej 10.

Schulz przemeblowuje mieszkanie przy ulicy Floriańskiej*, tak aby samemu zajmować osobne pomieszczenie. Jest to zapewne podyktowane „atakami irytacji rodzinnej”, które od zeszłego roku nasuwają mu myśli o wyprowadzce1. Wynajęcie mieszkania byłoby rozwiązaniem niekorzystnym finansowo2, więc Schulz decyduje się w końcu na kompromis. Reorganizacja domowej przestrzeni okazuje się jednak równie kosztowna. „Urządzam sobie w naszym domu osobny pokój, ale przerażają mnie koszta: tapczan itd.”3 Przestrzeń, którą ma teraz zajmować, składa się z pokoju o wymiarach 36 metrów kwadratowych i drugiego, mniejszego pomieszczenia4. Schulz dość negatywnie ocenia podjęte przez siebie działania. Z jednej strony przyznaje, że pokój jest duży, jasny i piękny, ale myśl o wydatkach nie daje mu spokoju. „Czynię to bez wiary i ochoty”5 – pisze w jednym z listów. Posiada część mebli, ale brakuje mu firanek, dywanu i przede wszystkim tapczanu, o którym wspomina aż czterokrotnie w korespondencji z Romaną Halpern. 31 marca informuje przyjaciółkę, że tapczan został już zamówion6. W połowie kwietnia pokój jest urządzony, ale Schulz nie odczuwa satysfakcji z tego powodu, uznając całe zamieszanie za niepotrzebne – „nie zależy mi w gruncie rzeczy na luksusie i wygodzie”7. Mimo wcześniejszej deklaracji Schulz nie finalizuje zakupu tapczanu, przyznając w liście z końca maja, że „rezerwuj[e] sobie ten wydatek na potem”8 w związku z planowanym wyjazdem do Paryża.

Zobacz też: 2 sierpnia 1938*. (ts)

 • 1
  List Brunona Schulza do Romany Halpern z 13 października 1937, [w:] Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016.
 • 2
  „Będzie to z uszczerbkiem dla rodziny, gdyż będę musiał płacić za pokój i mieszkanie” – rozważa Schulz, zob. Ibidem.
 • 3
  List Brunona Schulza do Romany Halpern z 10 marca 1938, [w:] Bruno Schulz, op. cit.
 • 4
  Ibidem oraz List Brunona Schulza do Romany Halpern z 31 marca 1938, [w:] Bruno Schulz, op. cit.
 • 5
  Ibidem.
 • 6
  Ibidem.
 • 7
  List Brunona Schulza do Romany Halpern z 17 kwietnia 1938 [w:] Bruno Schulz, op. cit.
 • 8
  List Brunona Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938, [w:] Bruno Schulz, op. cit.