Tymoteusz Skiba

Urodzony w 1987 roku. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Studiował filologię polską (praca dyplomowa o katastrofizmie w poezji dwudziestolecia międzywojennego) oraz kulturoznawstwo (praca dyplomowa na temat rozszczepionej rzeczywistości w twórczości Philipa K. Dicka). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury międzywojennej oraz science fiction. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską o homunkulusach w twórczości Brunona Schulza, Stanisława Lema i Philipa K. Dicka. Członek Pracowni Schulzowskiej, działającej pod kierownictwem profesora Stanisława Rośka. Kurator ds. edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

OPRACOWAŁ