25 lipca 1935, czwartek

Zakopane. Bruno Schulz spotyka się ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Deborą Vogel.

Schulz ponownie odwiedza Witkacego w willi „Na Antołówce”*, gdzie spotyka się także z Deborą Vogel. „Przyjechał Schulz – byłem z nim i Deborą – dyskusja”1. Prawdopodobnie w spotkaniu uczestniczy także Józefina Szelińska. Tego dnia Witkacy spotyka się również z filozofem, pisarzem i teoretykiem sztuki André Goupilem Vardonem oraz – drugi dzień z rzędu – z Romanem Ingardenem.
Zobacz też: 19–20 lipca 1929, 24 czerwca 1935, 13 lipca 1935, 24 lipca 1935, 31 lipca 1935, 3 sierpnia 1935, 7 sierpnia 1935, 14 sierpnia 1935. (ts)

  • 1
    Stanisław Ignacy Witkiewicz, Listy do żony (1932–1935), przygotowała do druku Anna Micińska, opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler, Warszawa 2010, s. 310–311.