31 lipca 1935, środa

Zakopane. Bruno Schulz spotyka się ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem.

Witkacy spędza kolejny dzień na spotkaniach i rozmowach z ludźmi kultury i nauki, którzy przebywają w Zakopanem. W liście informuje Jadwigę Witkiewiczową: „Nie mam dziś czasu, bo Schulz, Czachowski, Ingarden, Płomieński”1. Schulz zna wszystkich wymienionych i prawdopodobnie spotyka się z nimi w domu Witkacego. Kazimierz Czachowski, krytyk literacki, historyk literatury i tłumacz, to przyjaciel Stefana Szumana*, który prosił go o pomoc w wydaniu Sklepów cynamonowych2. Z Romanem Ingardenem Schulz poznał się przed tygodniem, także u Witkiewicza. O rozmowach z przyjacielem Witkacego Jerzym Płomieńskim (zwanym przez niego Płomieńsio)3, krytykiem literackim, eseistą, historykiem literatury, Schulz wspomni w liście do Zenona Waśniewskiego*4. Prawdopodobnie w spotkaniu uczestniczy także Józefina Szelińska* oraz Maria Ingardenowa5.
Na podstawie rozmów z Szelińską Jerzy Ficowski* stwierdza, że „w dyskusjach tych i wymianach myśli Schulz bywał słuchaczem i uczestnikiem, a poglądy, które głosił, obracały się w sferze bliskiej rozmówcom, precyzyjnie formułowane, zwracające uwagę na metafizyczne aspekty rzeczywistości”6.

Zobacz też: 19–20 lipca 1929*, 24 czerwca 1935, 13 lipca 1935, 24 lipca 1935, 25 lipca 1935, 3 sierpnia 1935, 7 sierpnia 1935, 14 sierpnia 1935, 24 sierpnia 1935, koniec 1935 / początek 1936 roku. (ts)

 • 1
  Stanisław Ignacy Witkiewicz, Listy do żony (1932–1935), przygotowała do druku Anna Micińska, opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler, Warszawa 2010, s. 310–311.
 • 2
  Więcej o tej sprawie pisze Jerzy Ficowski – Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, s. 204.
 • 3
  Swoją znajomość z Witkacym i perypetie związane z Schulzem Płomieński opisał w artykule Polski „pontifex maximus” katastrofizmu (zob. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa, pod redakcją Tadeusza Kotarbińskiego i Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego, Warszawa 1957).
 • 4
  Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 89.
 • 5
  Tego dnia Witkiewicz maluje portret Marii Ingarden, zob. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Listy II (wol. 2, cz. 1), opracowali i przypisami opatrzyli Janusz Degler, Stefan Okołowicz, Tomasz Pawlak, Warszawa 2017, przypis nr 2 do listu do Romana Ingardena nr 21, s. 97.
 • 6
  Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji…, s. 158.