3 czerwca 1919, wtorek

Kraków. Izydor Schulz zakłada Polską Wypożyczalnię Filmów „Urania”.

Polska Wypożyczalnia Filmów „Urania”, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozpoczyna swoją działalność. Zawiadowcami spółki zostają Izydor Schulz, „inżynier w Drohobyczu”, oraz Baruch Lӧw, „przemysłowiec w Schodnicy”, prokurentem zaś Efraim Rakower junior, „kupiec w Dębicy”1. Siedziba firmy mieści się przy ul. Długiej w lokalu nr 30 na drugim piętrze. Numer telefonu do wypożyczalni to 11002. 24 grudnia 1919 roku w tygodniku „Kino” pojawia się informacja o planowanym przeniesieniu centrali firmy z Krakowa do Warszawy3.

Zobacz też: 4 sierpnia 1919*, 18 sierpnia 1934*. (ts)

  • 1
    „Zbiór Ogłoszeń Firmowych Trybunałów Handlowych. Stały dodatek do «Przeglądu Prawa i Administracji»”, wrzesień 1919, nr 9, s. 135 (https://polona.pl/item/zbior-ogloszen-firmowych-trybunalow-handlowych-staly-dodatek-do-przegladu-prawa-i,NTIyNTI1Mjk/6/#).
  • 2
    Zob. „Krakowski Przegląd Teatralny” R II, 24 stycznia 1920, z. 4, s. 8.
  • 3
    „Kino. Tygodnik ilustrowany poświęcony sztuce kinematograficznej” R I, 24 grudnia 1919, nr 34, s. 8 (396).