7 czerwca 1919, sobota

Lwów. Józefina Schrenzel oficjalnie zmienia nazwisko rodowe na Szelińska.

Jak informuje notatka w księdze metrykalnej urodzin, wpisana tam „wskutek reskryptu galic. Namiestnictwa z 7/6 1919 (26985/II 1607), „Namiestnictwo we Lwowie zezwoliło Józefinie Schrenzel na zmianę rodowego nazwiska «Schrenzel» na «Szelińska»”1.
Zobacz też: 5 stycznia 1905, koniec roku 1932, wiosna 1933 roku, 11 lipca 1991. (ts)

  • 1
    Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/2392, k. 75.