koniec roku 1932

Drohobycz. Bruno Schulz zwraca uwagę na dwudziestosiedmioletnią polonistkę z seminarium żeńskiego, Józefinę Szelińską.

Nieraz dyskretnie zatrzymuje się przed nią na ulicy. Szelińską intryguje „wyraz adoracji w oczach” i „pokory w postawie” Schulza1, który po latach porówna do motywów znanych z Xięgi bałwochwalczej.

Zobacz też: wiosna 1933lato 1933koniec lata 1933grudzień 1933koniec 1935 / początek 1936 roku8 lutego 1936, przed 12 stycznia 193722 stycznia 1937[luty] 1937luty/marzec 1937rok 194011 lipca 1991. (rb)

  • 1
    List Józefiny Szelińskiej do Jerzego Ficowskiego z 5 września 1967 roku.