Roksana Blech

Redaktorka i literaturoznawczyni.

Autorka dwóch monografii: To i owo... Szkice o Bolesławie Prusie (Gdańsk 2015) i O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne (Gdańsk 2017), kilkunastu artykułów naukowych oraz wstępu do najnowszego wydania krytycznego Faraona (Warszawa 2014). Redaktorka dwóch tomów pokonferencyjnych: Furia. Literatura – język – film (Gdańsk 2015) i Doświadczenia Dukaja (Gdańsk 2016). Uczestniczka kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Laureatka nagrody Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową z dziedziny humanistyki (2016), nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (2017), nagrody Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za najlepszą książkę podoktorską (2018).

W projekcie „Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza” jej głównym zadaniem jest przygotowanie kompletnej i zweryfikowanej bibliografii podmiotowej i przedmiotowej. Należy do Pracowni Schulzowskiej, opiekuje się jej biblioteką.