5 stycznia 1905, czwartek

Brzeżany. Na świat przychodzi Józefina Schrenzel (Szelińska).

Przyszła narzeczona Schulza rodzi się jako ślubne dziecko Zygmunta Schrenzela i Hanci (Heleny) Pilpel. Przy porodzie, w domu numer 442 w Brzeżanach, asystuje akuszerka Mincia Mathes. Dwa dni później, 7 stycznia, dziewczynce nadano imię Józefina1. (ts)

  • 1
    Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/2392, k. 75.