29 września 1937, środa

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

Pod koniec listopada 1936* roku Schulz polecił Halpern* przeczytanie Pamiętnika z okresu dojrzewania, który uważał za „rewelacyjną książkę”1. Kilka miesięcy później przyjaciółka poprosiła Schulza o zaaranżowanie spotkania z Gombrowiczem. Schulz obiecał, że napisze do niego w tej sprawie: „Co do Gombrowicza, to postaram się zainicjować znajomość między Państwem, gdyż warto, żeby Pani go poznała. Czy mogę mu napisać po prostu, że Pani chciałaby go poznać?”2. List zaczyna pisać jednak dopiero miesiąc później, 29 września 1937 roku3. Tego dnia informuje Romanę Halpern: „Równocześnie piszę do Gombrowicza o Pani. Mam nadzieję, że uda mi się zaaranżować jakieś zbliżenie między Państwem. Ale on jest teraz czegoś niezdrów i nie w najlepszej formie”4. (ts)

Zobacz też na temat korespondencji Schulza i Halpern: 16 sierpnia 1936*, 19 września 1936*, 30 września 1936*, [październik 1936*], [początek listopada 1936*], 15 listopada 1936*, 29 listopada 1936*, 5 grudnia 1936*, 30 kwietnia 1937*, 24 lipca 1937*, 3 sierpnia 1937*, 16 sierpnia 1937*, [między 20 a 26 sierpnia 1937]*, 30 sierpnia 1937*, 13 października 1937*, 16 listopada 1937*, 12 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, 6 lutego 1938*, [około połowy lutego 1938*], 21 lutego 1938*, 3 marca 1938*, 10 marca 1938*, 20 marca 1938*, 31 marca 1938*, 17 kwietnia 1938*, 19 maja 1938*, 28 maja 1938*, 8 czerwca 1938*, [po 12 czerwca 1938*], 12 lipca 1938*, 29 sierpnia 1938*, 13 października 1938*, 29 października 1938*, 26 grudnia 1938*, 21 stycznia 1939*, [czerwiec 1939*]. (bt)

 • 1
  Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 143.
 • 2
  Ibidem, s. 153–154.
 • 3
  List zaginiony.
 • 4
  Ibidem, s. 156.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 30 września 1936 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 30 września 1936 roku