wrzesień 1937 roku

Drohobycz. Bruno Schulz pisze szkic rekomendujący Sklepy cynamonowe

Przygotowuje go w języku niemieckim (Exposé über das Buch „Die Zimt läden” von Bruno Schulz)1 i francuskim – dla ewentualnych wydawców we Włoszech. W tej sprawie, z polecenia Marii Rey-Chazen*, w liście pisanym 29 sierpnia 1937 roku zwrócił się do pisarza zamieszkały w Mediolanie publicysta Georg (Jorge) Pinette*, prywatnie jej krewny.
Brak wiadomości o rezultacie starań Pinette’a komentował Schulz dwukrotnie w listach do Romany Halpern*: z 29 września 1937* („Na moje exposé o Sklepach cyn. nie mam z Włoch żadnej odpowiedzi. To mnie dziwi i martwi. Propozycja wyszła ze strony włoskiej i była b. ciepła”2) i 13 października 1937* („Niestety z tą propozycją włoską na razie jakoś cicho, żadnej odpowiedzi na moje exposé o Sklepach w dwóch językach”3). Wiadomo, że z przedstawionej przez Pinette’a oferty nie skorzystały wydawnictwa Bompiani, Hoepli i Mondadori, o czym Pinette donosił Schulzowi w liście z 21 października 1937 roku4. (mw)

 • 1
  Bruno Schulz, Exposé o książce Brunona Schulza „Sklepy cynamonowe”, z języka niemieckiego przełożył Jerzy Ficowski, [w:] idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 123–125, przypisy s. 254–255.
 • 2
  Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 156.
 • 3
  Ibidem, s. 157.
 • 4
  Zob. ibidem, s. 302–303.