[między 13 a 22 stycznia 1938]

Drohobycz. Bruno Schulz otrzymuje list od Witolda Gombrowicza.

Przyjaciel pisze do Schulza z Zakopanego. Wyraża ulgę i radość związane z polepszeniem się samopoczucia Schulza, ale jest zaniepokojony odrzuceniem artykułu o Ferdydurke przez „Wiadomości Literackie”1.

Zobacz też: 20 października 1937*, 16 listopada 1937*, 9 stycznia 1938*, 11 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, przed 19 maja 1938*, początek czerwca 1938*, 19 lipca 1938*, październik 1938*. (ts)

  • 1
    List Witolda Gombrowicza do Brunona Schulza z początku stycznia 1938, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 278-279.