16 stycznia 1938, niedziela

Warszawa. W 17 numerze „Apelu”, będącego artystyczno-literackim dodatkiem „Kuriera Porannego”, ukazuje się notatka prasowa zatytułowana Odczyt o Gombrowiczu, relacjonująca wystąpienie Brunona Schulza.

Tytułowy odczyt Schulza – wygłoszony 11 stycznia* w lokalu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie – dotyczył powieści Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Jak informuje autor notatki, Schulz omówił tę książkę w sposób zbyt egzaltowany, entuzjastyczny i jednostronny. „Nazwał ją dziełem epokowym, genialnym, wskazując, że wpływ jej musi sięgnąć we wszystkie dziedziny życia”. Po odczycie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział: Wanda Kragen* (zajmując negatywne stanowisko względem Gombrowicza), Rafał Blüth1 oraz Stefan Napierski*, który rzekomo najtrafniej scharakteryzował omawianą powieść. Odczyt „zgromadził liczne grono słuchaczy” i był jednym z „najciekawszych wieczorów związkowych”2. (pls)

Zobacz też: 11 stycznia 1938*, 12 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938*, 19 stycznia 1938*, 20 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, 31 stycznia 1938*.

  • 1
    Rafał Blüth (1891–1939) – krytyk literacki, historyk literatury, rusycysta, publicysta związany z środowiskiem katolickim.
  • 2
    Odczyt o Gombrowiczu, „Apel” 1938, nr 17 (dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego” 1938, nr 16), s. 1.
<i>Odczyt o Gombrowiczu</i>, „Apel” 1938, nr 17, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego”, nr 16, s. 1.
Odczyt o Gombrowiczu, „Apel” 1938, nr 17, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego”, nr 16, s. 1.