4 marca 1935, poniedziałek

Warszawa. Wacław Czarski pisze list do Stanisława Ignacego Witkiewicza w sprawie wywiadu z Brunonem Schulzem.

Czarski* w liście prosi Witkiewicza* o przesłanie wywiadu z Schulzem, który ma zostać opublikowany w „Tygodniku Ilustrowanym”*1. Redaktor pisze o wywiadzie jak o kwestii już omawianej w przeszłości: „Byłbym Ci bardzo wdzięczny, gdybyś nadesłał mi ten wywiad z Schulzem”2. Bezpośrednią przyczyną prośby Czarskiego, który wraca do sprawy wywiadu, stał się list otrzymany od Schulza. We wspomnianym liście, pisanym na przełomie lutego i marca 1935 roku, Schulz skarżył się Czarskiemu na uciążliwości szkolnej pracy, brak czasu i niemoc twórczą – a także na Witkiewicza u którego utknął jego artykuł („w formie wywiadu z Witkacym”)3. Czarski pyta zatem o wywiad i przeprasza Witkiewicza za ponaglenia („nie gniewaj się o to, że tak pilę”4), gdyż chce jak najszybciej pocieszyć Schulza, którego – mimo niewątpliwej sympatii – uważa za „neurastenika”, „niedorajdę życiowego” i maniaka wierzącego w tajemnicze fatum5. Dodatkowo Czarski sugeruje Witkiewiczowi napisanie wstępu do wywiadu, ale krótkiego, ponieważ zdaje sobie sprawę z jego obecnych obowiązków artystycznych.

Zobacz też: luty–marzec 1935*, 4 kwietnia 1935, 28 kwietnia 1935. (ts)

 • 1
  Wstęp i wywiad Witkacego z Schulzem zostanie opublikowany 28 kwietnia w „Tygodniku Ilustrowanym”, zob. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem, „Tygodnik Ilustrowany”, 28 kwietnia1935, nr 17, s. 321–323, http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=7294&dirids=1.
 • 2
  List Wacława Czarskiego znajduje się na odwrocie listu do żony, Jadwigi Witkiewiczowej, z 8 marca 1935, zob. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Listy do żony (1932–1935), przygotowała do druku Anna Micińska, opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler, Warszawa 2010, s. 295.
 • 3
  Zob. List Brunona Schulza do Wacława Czarskiego [zima 1934/1935], [w:] Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 99.
 • 4
  List Wacława Czarskiego…
 • 5
  Określenia Czarskiego mogą też być częściowo podyktowane chęcią wywarcia wpływu na Witkiewicza (aby jak najszybciej rozpoczął pracę nad wywiadem) poprzez wzbudzenie w nim współczucia dla „tego biedaka Schulza”, zob. List Wacława Czarskiego…, s. 295.