koniec grudnia 1934 – 19 stycznia 1935, sobota

Warszawa. Bruno Schulz wspólnie z Józefiną Szelińską spędza ferie świąteczne w stolicy, gdzie poznaje wybitne osobistości polskiej literatury.

Schulz i Szelińska* spotykają się w Warszawie. Od momentu, gdy Szelińska w 1934 roku, po stracie pracy w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Drohobyczu, przeprowadziła się do Janowa pod Lwowem, jest to jedna z nielicznych okazji, kiedy para może cieszyć się swoją bliskością. „Odkąd wyjechałam z Drohobycza w 1934 r. zaczęła się nasza korespondencja, przerywana nielicznymi, na ogół krótkimi okresami widzenia się (…). Spotkaliśmy się w Warszawie – okres ferii świątecznych – bywając w gronie bliskich i zachwyconych Brunem jego przyjaciół: Witkiewicza, Gombrowicza i Brezów”1 – pisze po latach Szelińska.

W korespondencji Schulza powraca temat podróży do Warszawy, ale tylko w jednym liście do Zenona Waśniewskiego* znajduje się lakoniczna wzmianka o przyczynie wyjazdu: „Żałuję bardzo, że i teraz się nie zobaczymy, gdyż już postanowiłem wyjechać do Warszawy i czeka mnie tam pewna osoba, której nie mogę sprawić zawodu”2. Dla Schulza związek z Szelińską to kwestia intymna, chętniej pisze więc o poznanych w Warszawie ludziach z kręgów literackich, między innymi o Witoldzie Gombrowiczu*, Józefie Wittlinie*, Józefie Czechowiczu* oraz Tadeuszu Brezie3, z którym wcześniej korespondował4, a także o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu*. Ten ostatni, z którym Schulz znajomość wówczas odnawia, poświęca mu sporo uwagi. W listach z tego okresu przyznaje, że „opieka nad Schulzem pochłania dużo czasu”5. W trakcie jednego ze spotkań rysuje jego portret6.

 Zobacz też: 31 grudnia 19341 stycznia 1935, 28 kwietnia 1935. (ts)

 • 1
  List Józefiny Szelińskiej do Jerzego Ficowskiego, cyt. za: Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, s. 325.
 • 2
  Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 81 (list do Zenona Waśniewskiego, I 38).
 • 3
  Ibidem, s. 83 (list do Zenona Waśniewskiego, I 39).
 • 4
  Było to pierwsze spotkanie Brunona Schulza z Tadeuszem Brezą po ich korespondencyjnym nawiązaniu znajomości w 1934 roku.
 • 5
  Stanisław Ignacy Witkiewicz, Listy II, wol. I, opracowali i przypisami opatrzyli Tomasz Pawlak oraz Stefan Okołowicz, Janusz Degler, Warszawa 2014 (list do Marii i Edmunda Strzeleckich, nr 64).
 • 6
  Portret powstał 1 stycznia 1935 roku. Zob. Jerzy Jarzębski, Schulz, Wrocław 1999, s. 47 i 232.