Waśniewski Zenon

Malarz i grafik, tłumacz, autor wierszy, wydawca chełmskiego miesięcznika „Kamena”. Znajomy Brunona Schulza ze studiów.

Urodził się w 1891 roku. W latach 1910–1913 studiował wraz z Schulzem architekturę w Szkole Politechnicznej we Lwowie i podobnie jak Schulz studiów nie ukończył. Pracował jako nauczyciel rysunków w Radzyniu i Chełmie Lubelskim. W tym ostatnim mieście w 1933 roku wraz z Kazimierzem Andrzejem Jaworskim założył miesięcznik literacki „Kamena”. Na jego łamach publikował recenzje oraz tłumaczenia autorów niemieckich, między innymi Alfreda Henschkego, Georga Heima, Conrada Ferdinanda Mayera, Gustava Falkego i Hansa Carossy; był też ilustratorem pisma. Po wybuchu wojny Waśniewski brał udział w konspiracji. Aresztowany w październiku 1942, był więziony w obozach koncentracyjnych w Majdanku, potem w Auschwitz i Oranienburgu, a w końcu w Bergen-Belsen, gdzie zginął w kwietniu 1945 roku.
W latach 1934–1938 korespondował z Schulzem. Poza okresem wspólnych studiów spotkał się z nim tylko raz, w sierpniu 1935 roku w Zakopanem, kiedy to namalował portret Schulza w trzech ujęciach. Michalina Waśniewska przechowała 25 listów Schulza do męża, a także rękopis opublikowanego w „Kamenie” (1934, nr 3) opowiadania Schulza Druga jesień. Listy te oraz rękopis opowiadania zakupił od Waśniewskiej Jerzy Ficowski. Korespondencja została opublikowana przez niego najpierw w „Twórczości” (1965, nr 10), z komentarzem Listy Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego, a następnie w pierwszym (1975) i kolejnych wydaniach Księgi listów. Druga jesień została wydana przez Ficowskiego w 1973 roku w postaci faksymile rękopisu z posłowiem Słowo o „Drugiej jesieni”. Obecnie rękopisy te znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. (jk)