sierpień 1973 roku

Kraków. W Wydawnictwie Literackim ukazuje się faksymilowe wydanie rękopisu Drugiej jesieni Brunona Schulza w opracowaniu Jerzego Ficowskiego.

Manuskrypt Drugiej jesieni wysłany w 1934 roku do chełmskiego czasopisma „Kamena” prowadzonego przez Kazimierza Andrzeja Jaworskiego i Zenona Waśniewskiego* to jedyny zachowany rękopis dzieła literackiego Schulza. Ocalały w papierach pozostałych po Waśniewskim został odkryty przez Jerzego Ficowskiego*. 

Tekst Drugiej jesieni pojawia się w edycji Wydawnictwa Literackiego* w dwojakiej postaci: na stronie recto znajdują się reprodukcje kart rękopisu w skali 1:1 (wykonane przez Marka Holzmana), równolegle na stronie verso wydrukowano tekst opowiadania. 

Wydanie opatrzone jest posłowiem Jerzego Ficowskiego zatytułowanym Słowo o „Drugiej jesieni”, w którym badacz rekonstruuje genezę twórczości literackiej Schulza, opisuje historię kontaktów Schulza z „Kameną”, notuje różnice między rękopiśmienną wersją Drugiej jesieni i wersją książkową z Sanatorium pod Klepsydrą, a także analizuje motyw jesieni w twórczości Schulza.

Książka zawiera również reprodukcje szesnastu ilustracji Schulza do jego prozy.

Słowo do „Drugiej jesieni” zostało w roku 2002 przedrukowane przez Ficowskiego w książce Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia pod tytułem Druga jesień.

Zobacz też: rok 1928*, rok 1934*, 30 września 1934*, 15 listopada 1934, rok 2002*. (mr)