Marcin Romanowski

Urodzony w 1987 roku. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Filologicznych Studiów Doktoranckich UG.

Obronił rozprawę doktorską na temat podmiotowości biografa w pisarstwie biograficznym Jerzego Ficowskiego i Joanny Olczak-Ronikier. Autor książki Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej (Gdańsk 2013), współredaktor tomu Doświadczenia Dukaja (Gdańsk 2016). Należy do Pracowni Schulzowskiej działającej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

OPRACOWAŁ