18 kwietnia 1939, wtorek

Warszawa. Zofia Nałkowska otrzymuje od Brunona Schulza kopię recenzji jej powieści Niecierpliwi.

Schulz przesyła Zofii Nałkowskiej kopię artykułu Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści1, poświęconego ostatniej powieści Nałkowskiej, zatytułowanej Niecierpliwi. We wpisie dziennikowym z 19 kwietnia 1939 Zofia Nałkowska pisze: „Breza nie napisał, nie wiem czemu, za to napisał Schulz i wczoraj przysłał mi kopię recenzji, którą wysłał do «Wiadomości»”2. Wbrew temu, co pisze Nałkowska, artykuł został opublikowany w „Skamandrze”, a nie w „Wiadomościach Literackich”. (mr)

  • 1
    Bruno Schulz, Zofia Nałkowska na tle swojej nowej powieści, „Skamander” 1939, nr 108–110.
  • 2
    Zofia Nałkowska, Dzienniki IV 1930–1939. Część 2 (1935–1939), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 1988, s. 406.