po 4 lipca 1932 roku

Żywiec. Bruno Schulz poznaje profesora Stefana Szumana.

Od 4 do 30 lipca 1932 roku Bruno Schulz przebywa w Żywcu, gdzie bierze udział w wakacyjnym kursie dla nauczycieli robót ręcznych1. W programie kursu znajduje się wykład „Zagadnienia z psychologii”, prowadzony przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Stefana Szumana. Osoba prelegenta najwyraźniej zafascynowała Schulza i wzbudziła jego zaufanie, skoro postanawia on zwrócić się do Szumana z prośbą o opinię na temat swego tomu prozy, opatrzonego wówczas tytułem Wspomnienia o ojcu.

Jak wspomina Szuman w liście do Jerzego Ficowskiego z 25 stycznia 1968 roku: „Pamiętam, jak któregoś wieczoru podszedł do mnie do stolika w hotelu, gdzie wypoczywałem sobie samotnie. Oświadczył, że moje wykłady przekonały go do mojej osoby i że to jest motywem jego prośby, abym przeczytał maszynopis jego powieści. Schulz wydał mi się od razu i sympatyczny, i jakoś b. ciekawy. Oświadczyłem jednak, że zwykle rzeczy, jakie mi dawano do przeczytania, nie były ciekawe i że zapewne zawiedzie się on w swoim zaufaniu do mnie. Zabrałem jednak maszynopis do mojego pokoju w hotelu i przeczytałem go w kilka godzin, w nocy. Byłem olśniony i […] przekonany o wielkiej wartości tego, co czytałem”2.

Następnego dnia Szuman obiecuje przekazać maszynopis Schulza krytykowi literackiemu Kazimierzowi Czachowskiemu. Proponuje także zmianę tytułu książki na Sklepy cynamonowe. Starania Czachowskiego, wbrew temu, co sugeruje w liście do Ficowskiego Szuman, nie doprowadziły jednak do wydania Sklepów.

Zobacz też: 24 lipca 1932, przed 22 października 1933, 24 listopada 1933. (mr)

  • 1
    „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej” 1932, nr 1 (245), s. 39–40.
  • 2
    List Stefana Szumana do Jerzego Ficowskiego z 25 stycznia 1968. Rękopis w zbiorach Ossolineum.