przed 22 października 1933 roku

Drohobycz. Bruno Schulz otrzymuje od Stefana Szumana egzemplarz jego tomiku poetyckiego Drzwi uchylone

Najpóźniej 22 października 19331 Schulz otrzymuje tom wierszy Drzwi uchylone Stefana Szumana wydany pod pseudonimem Łukasz Flis. Zawiera on wiersze, które Schulz miał okazję już czytać w wersji nieopublikowanej i komentować w lipcu 1932.

Zobacz też: 24 lipca 1932, 24 listopada 1933. (mr)

  • 1
    List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 22 października 1933, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 39–41.